WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU TOWARU

W przypadku, gdy produkt nosi ślady uszkodzeń mechanicznych pochodzenia zewnętrznego prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, uszkodzenia opakowania należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się  ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Zwrot towaru

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywcy przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny zwrotu. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. O zamiarze zwrotu towaru należy poinformować Sklep drogą mailową biuro@roweryrawicz.pl. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
2. Towar kompletny,  nieuszkodzony musi być zwracany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu  Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru.
3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Nabywca powinien odesłać towar , na własny koszt ,należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz dołączonym dokumentem sprzedaży. Wzór oświadczenia załączonym  dokument PDF – „zwrot towaru”.
4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie zwrotu w ciągu 2 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki do Sklepu. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, Sprzedawca zwróci otrzymane od kupującego płatności  w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu, na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe.
5. Towar, którego zwrot okaże się nieuznany zostanie odesłany do Nabywcy na jego koszt.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt tel 501 465 205 lub biuro@roweryrawicz.pl

Pobierz dokument zwrotu towaru